Vilom shabd Opposite words hindi – विलोम शब्द हिंदी व्याकरण

We will learn Vilom shabd in Hindi grammar in this post. These are also called Opposite words and Antonyms. We have made a huge collection on this topic below where you can find almost every word.

 

Hindi vyakran – Vilom shabd Opposite words hindi

अदोष – सदोष

अग्रज – अनुज

अनाप -शनाप

अल्पायु – दीर्घायु

अनुरक्ति – विरक्ति

अल्पज्ञ – बहुज्ञ

अस्वस्थ – स्वस्थ

अगला – पिछला

अंत – आदि

अनुलोम – प्रतिलोम

अवनी – अंबर

अर्थ – अनर्थ

अनाहूत – आहूत

अतुकांत – तुकांत

अत्यधिक – अत्यल्प

अधिकतम – न्यूनतम

अधुनातन – पुरातन

अनुग्रह – विग्रह

अर्पित – गृहीत

अर्जन – वर्जन

अपेक्षा – उपेक्षा

अधम – उत्तम

अंगीकार – अस्वीकार

अज्ञ – विज्ञ

अतिवृष्टि – अनावृष्टि

अमावस्या – पूर्णिमा

अघ – अनघ

अकाल – सकाल

अर्थी – प्रर्थी

अनैक्य – एकैकय

अंत – अनंत

अचर – चर

अर्वाचीन – प्राचीन

आहार – निराहार

आवश्यक – अनावश्यक

आर्द्र – शुष्क

आमिष – निरामिष

आगरा – दुराग्रह

आसक्त – अनासक्त

आधुनिक – प्राचीन

आदि – अनादि

आगत – अनागत

आश्रित – निराश्रित

आरोह – अवरोह

आवृत – अनावृत

आकाम – सकाम

अंतरंग – बहिरंग

अर्पण – ग्रहण

अस्त – उदय

अमर – मर्त्य

अन्नति – उन्नति

अनुकूल – प्रतिकूल

अग्नि – जल

अति – अल्प

अरुचि – सुरुचि

अनेकता – एकता

अमृत – विष

अमीर – गरीब

अनित्य – नित्य

अतल – वितल

अधिक – अल्प

अधिकारी – अनधिकारी

अंधकार – प्रकाश

अंतर्मुखी – बहिर्मुखी

अश्रु – हास्य

अभिज्ञ – अनभिज्ञ

अग्र – पश्चात

आपमान – सम्मान

अर्थ – इति

अनुराग – विराग

Opposite words in hindi

अगम – सुगम

अंतर्द्वंद – बहिर्द्वन्द

अपना  – पराया

अमृत  – विष

अवनत  – उन्नत

आदान-प्रदान

आशा-निराशा

आयात – निर्यात

आत्मा – परमात्मा

आग्रही –  दुराग्रही

आतुर  – अनापुर

आय – व्यय

आचार – दुराचार

आस्तिक  -नास्तिक

आकर्षण   – विकर्षण

आधार –  निराधार

आच्छादित   – अनाच्छादित

आस्था अनास्था

आरंभ  – अंत

आकुंचन   – प्रसारण

आगामी   –  विगत

आजाद   – गुलाम

आदिष्ट   – निश्चित

आलोक  – अंधकार

अभ्यांतर चाहिए

आकाश    – पाताल

आगम लोग आगे पीछे आदत प्रदार्थ

आना   – जाना

आवाहन  – विसर्जन

इति – अर्थ

इसका  – उसका

इच्छा   – अनिच्छा

ईश्वर   – अनीश्वर

ईश्वर आलम यह

लोक  – परलोक

इष्ट –  अनिष्ट

ईद   –  मुहर्रम

उपकार  –  अपकार

उदात्त   – अनुदात्त

उधार   – नगद

उन्नति   – अवनति

उद्घाटन   – समापन

उन्मीलन  – निमीलन

उत्तरायण  –  दक्षिणायन

उत्थान   – पतन

उऋण    – ऋण

उदयाचल  – अस्ताचल

उत्तर  – दक्षिण

उत्कृष्ट  – निकृष्ट

उन्मुख  –  विमुख

उधम   – निरुद्ध

उपस्थित – अनुपस्थित

ऊपर-    नीचे

उत्तीर्ण – अनुत्तीर्ण

उदय – अस्त

उच्च – निम्न

उत्साह  – निरुत्साह

उचित   – अनुचित

उपचार – अनुपचार

उपमेय  – अनुपमा

उपाय  – निरुपाय

उपयोग  – दुरुपयोग

उत्कर्ष    – विकर्ष

उपयुक्त  – अनुपयुक्त

उत्तम   – मध्यम

उद्यम     – विनय

उग्र  – सौम्य

उपसर्ग –  प्रत्यय

उर्वर  – अनुर्वर बंजर

उर्ध्वगामी  – अधोगामी

उच्च  – नीच

एक  – अनेक

एकल  – बहुल

एकता  – अनेकता

ऐहिक – पारलौकिक

ऐश्वर्य  – अनैश्वर्य

एड़ी   –  चोटी

एकत्र  – विकिरण

एकाग्र  – चंचल

एकके  – अनेक

ऐतिहासिक – अनैऐतिहासिक

ओजस्वी  – निस्तेज

औपचारिक – अनौपचारिक

उचित   – अनुचित

उपन्यास  – एकांकी

कल  – आज

क्रम  – व्यतिक्रम

कठोर –  कोमल

कुटिल  – सरल

कृत्रिम  – प्राकृत

कठिन – सरल

क्रूर  – अक्रूर

क्रोध  – क्षमा

कनिष्ठ – ज्येष्ठ

कायर – निडर

कुरूप – सुंदर

कुपूत – सपूत

कृष्ण – शुक्ल

कर्मण्य – अकर्मण्य

क्षमा – क्रोध

शूद्र  – स्वर्ण

महत्त्व – बेकार

क्षमा – दंड

खगोल – भूगोल

खुला – बंद

खंडन  –  मंडन

खेद – प्रसन्नता

ग्रस्त – मुक्त

गुप्त  – प्रकट

गुण – अवगुण

गोचर – अगोचर

गमन – आगमन

गुरु  – लघु

गद्य – पद्य

गरीब – अमीर

ग्राम – विशिष्ट

घर – बाहर

Antonyms in hindi

घटना  – बढ़ना

घन  – तरल

क्रय – विक्रय

कलुष – निष्कलुष

कडवा – मीठा

कुख्यात – विख्यात

कृतज्ञ – कृतघन

कलंक  – निष्कलंक

कदाचार – सदाचार

कटु  – मधु

कृपण  – उदार

करकस – सुशील

कसूरवार  – बेकसूर

क्षर – अक्षर

छम – अक्षम

क्षणिक – शास्वत

दुर्जन – सज्जन

खिलना – मुरझाना

खाद्य – पेय

खींचना – धकेलना

खरा  – खोटा

गगन  – पृथ्वी

गरल  – सुधा

गणतंत्र – परतंत्र

गृह – त्यागी

गर्मी – सर्दी

गहरा – छिछला

गीला – सूखा

घृणा – प्रेम

घात – प्रतिघात

घरेलू – बाजारू

चर – अचर

चिन्मय – जड़

चल – अचल

चोर – साधु

निरंतर -नस्वर

चेतन  – अचेतन

चढ़ाव – उतार

चंचल – स्थिरता

चतुर – सरल

जेस्ट – कनिष्ठ

जन्म – मृत्यु

ज्वार – भाटा

जय  – पराजय

जवानी –  बुढ़ापा

जागृत – सुसुप्त

जाड़ा – गर्मी

जीवन – मरण

जंगल – स्थावर

जाती – अजाती

जीत – हार

जय – अजय

जड़ – चेतन

जोड़ – घटाव

जागृत – सुषुप्त

जागरण – निद्रा

जल – थल

ज्ञान – अज्ञान

झूठ – सच

झोपड़ी – महल

तामसिक – सात्विक

तृष्णा  – ताना

भरनी – तापसी

तारीफ – शिकायत

कटु  – मधुर

तिमिर – प्रकाश

तिक्षण – कुंठित

तीव्र – मंद

तुकांत – अतुकांत

तुच्छ  – महान

तेजाजी – ग्राही

तरुण – ब्रिज

तृप्त – अतृप्त

थलचर – जलचर

थोड़ा – बहुत

थोक – फुटकर

दयालु – निर्दयी

दानी – कंजूस

दुर्दांत – शांत

दुरुपयोग – सदुपयोग

दानव – देव

दुर्जन – सज्जन

दुर्गंध – सुगंध

धर्म – अधर्म

धन – निर्धन

Vilom shabd hindi mein

धवन – सनिर्माण

धरा – गगन

धूप – छांव

नर – नारी

नख – शिख

नूतन – पुरातन

नागरिक – ग्रामीण

निर्णय – सदैव

निषिद्ध – विहित

निरामिष – सामिष

नैसर्गिक – कृत्रिम

निद्रा – जागरण

नगद – उधार

निराकार – साकार

नीरस  – सरस

निश्चल – छली

निर्गुण – सगुण

नमक  हराम – नमक हलाल

नगर – ग्राम

निषेध – विधि

निर्जीव – सजीव

निश्चेष्ट – सचेष्ट

न्यून – अधिक

दिन – रात

दुराचारी – सदाचारी

दीर्घकाय –  कृशकाय

दुराशय – सदस्य

दक्षिण – वाम

दृश्य – अदृश्य

दुर्बल – सबल

दूषित – स्वच्छ

दोष – गुण

दृष्ट – विनीत

नश्वर – शास्वत

न्याय – अन्याय

निर्दोष – संतोष

नाम – अनाम

निंदा – स्तुति

निरर्थक – सार्थक

निष्काम – सकाम

निरक्षर – साक्षर

निडर – कायर

नैतिक – अनैतिक

नरक – स्वर्ग

निराशा – आशा

निर्धन – धनी

निर्मल – मलिन

नकल  – असल

नया  – पुराना

नास्तिक – आस्तिक

नित्य – अनित्य

नकारात्मक – सकारात्मक

निर्माण – ध्वंस

पक्ष – विपक्ष

परमारथ – स्वार्थ

परतंत्र – स्वतंत्र

पूर्ववर्ती  – पश्यवर्तित

पाश्चात्य – पौर्वात्य

प्रवृत्ति – निवृत्ति

प्रसाद – निषाद

प्रत्यक्ष – परोक्ष

अप्राकृतिक – कृत्रिम

फल – निष्फल

These can be used as Vilom shabd for class 2, 3, 4, 5, 6 and above.

फूलना – मुरझाना

बंधन – मोक्ष

बहुत – एक

बढ़िया – घटिया

बंध –  मुक्त

बर्बर – सभ्य

पहलवान – बलहीन

बहिरंग – अंतरंग

बाढ़ – सूखा

बाढ़ग्रस्त – सूखाग्रस्त

भूत – भविष्य

महात्मा – दुरात्मा

मानवीय – अमानवीय

मित्र – शत्रु

माता – पिता

मालिक – नौकर

मोक्ष –  बंधन

पात्र – कुपात्र

पुरुष  – स्त्री

पतन – उत्थान

पराजय – अपराया

परिश्रम – विश्राम

पवित्र – अपवित्र

प्रकाश – अंधकार

प्रख्यात – अज्ञात

प्रज्ञा – मोड

प्रतिकूल – अनुकूल

प्रफुल्ल – मलान

प्रलय –  सृष्टि

प्रशंसा – निंदा

प्रकट – गुप्त

पानी – आग

पालक – संहारक

पुरातन – नवीन

पूर्व – पश्चिम

पूर्णिमा – अमावस्या

प्रेम – घृणा

पूर्ण – अपूर्ण

पुरस्कार – तिरस्कार

पतनोन्मुख – विकासोन्मुख

प्रसारण – संकोचन

प्राचीन – अर्वाचीन

प्राची – प्रतीची

प्रजा – राजा

फायदा – नुकसान

बुरा – अच्छा

भला – बुरा

भिखारी – दाता

भौतिक – आध्यात्मिक

भारी – हल्का

मानव – दानव

मान-  अपमान

मलिन – निर्मल

मरण – जीवन

मुनाफा – नुकसान

Read more important articles

Alankar in hindi सम्पूर्ण अलंकार

सम्पूर्ण संज्ञा Sampoorna sangya

सर्वनाम और उसके भेद sarvnaam in hindi

अव्यय के भेद परिभाषा उदहारण Avyay in hindi

संधि विच्छेद sandhi viched in hindi grammar

हिंदी काव्य ,रस ,गद्य और पद्य साहित्य का परिचय।

शब्द शक्ति , हिंदी व्याकरण।Shabd shakti

छन्द विवेचन – गीत ,यति ,तुक ,मात्रा ,दोहा ,सोरठा ,चौपाई ,कुंडलियां ,छप्पय ,सवैया ,आदि

हिंदी व्याकरण , छंद ,बिम्ब ,प्रतीक।

रस। प्रकार ,भेद ,उदहारण ras ke bhed full notes

पद परिचय। Pad parichay in hindi

स्वर और व्यंजन की परिभाषा swar aur vyanjan

 

कृपया अपने सुझावों को लिखिए | हम आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी है 

facebook page hindi vibhag

YouTUBE

Google+

 

Sharing is caring

2 thoughts on “Vilom shabd Opposite words hindi – विलोम शब्द हिंदी व्याकरण”

Leave a Comment